AI อยู่ตรงไหนในสงครามรัสเซียยูเครน

Samuel Bendett หนึ่งในผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ AI ในสงคราม ได้กล่าวว่าประเทศรัสเซียนั้นได้ใช้ AI เพื่อช่วยวิเคราะห์การรบกับยูเครนแน่นอน เขาตั้งข้อสงสัยว่าจีนนั้นได้ทำมอบอาวุธ AI ขั้นสูงให้แก่รัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลเชิงลึกในการใช้โดรนรบในสงความซีเรีย โดยในปี 2017 นั้น Vladimir Putin ประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นใครก็ตามที่สามารถเป็นผู้นำทางด้าน AI เขาคนนั้นจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก AI อาจมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการทำสงครามข้อมูลอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยี Deep fakes มาทำให้เกิดการเข้าใจผิดและเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในสงคราม โดยหน่วยงานของ US กำลังเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่ถึงแม้ว่ายังไม่รายงานเกี่ยวกับการใช้งาน อย่างไรก็ตาม AI นั้นสามารถช่วยในการปกกันการให้ข้อมูลที่บิดเบือน โดยแพลตฟอร์มโซเชียลขนาดใหญ่นั้นล้วนมีระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดในระบบอยู่บ้างก็ตาม นอกจากนี้บางคนยังได้เสนอให้นำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเคลื่อนที่ของกองทัพ การโจมตีต่างๆ ที่เกิดจากการโพสต์วิดีโอหรือข้อมูลลง TikTok, Twitter หรือ Telegram เพื่อนำมาเป็นตรวจสอบหาความจริง (fact-check) เกี่ยวกับการกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากทั้งรัสเซียและยูเครน

อ้างอิง : https://fortune.com/2022/03/01/russia-ukraine-invasion-war-a-i-artificial-intelligence/

 

AI ฉลาดขึ้น ! คิดค้นสูตรยาใหม่ได้รวดเร็วกว่าเดิม

มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ได้พัฒนา self-supervised learning framework ที่มีชื่อว่า MolCLR ซึ่งย่อมาจาก Molecular Contrastive Learning of Representations with Graph Neural Networks (GNNs) ขึ้น โดยได้นำข้อมูลโมเลกุลที่ไม่มี label มาสร้างแบบจำลอง ML ที่สามารถทำนายคุณสมบัติของโมเลกุลหลายล้านตัว ที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ สำหรับโรคได้ ซึ่งผลการทดลองพบว่า เมื่อทีมใช้ MolCLR กับชุดข้อมูล ClinTox ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำนายความเป็นพิษของยา MolCLR ได้ผลว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบบจำลองพื้นฐานของ ML อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกันเมื่อทดสอบกับชุดข้อมูลอื่นๆ เช่น Tox21 ก็พบว่า MolCLR มีศักยภาพในการแยกแยะว่าสารเคมีในสิ่งแวดล้อมชนิดใดเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ดีกว่าโมเดล ML อื่นๆอีกด้วย

อ้างอิง : https://techxplore.com/news/2022-03-machine-smarter-drug-discovery.html

 

“AI แปลภาษาทารก” ใช้เสียงร้องทำนายอารมณ์ ช่วยพ่อแม่เข้าใจลูกน้อย

Zoundream บริษัทสตาร์ทอัพจากสวิตเซอร์แลนด์และบาร์เซโลนา ได้คิดค้น AI ที่ช่วยให้สามารถแปล “ภาษาสากลของลูกน้อย” หรือเสียงร้องของลูกน้อยได้ โดยแนวคิดที่ว่า “ทารกร้องไห้มากหรือน้อยในแบบเดียวกัน สำหรับความต้องการเดียวกัน” ซึ่ง Zoundream ได้ใช้ AI วิเคราะห์เสียงร้องของทารกทั่วโลกเป็นเวลาหลายพันชั่วโมง เพื่อจำแนกเสียงร้องของทารกออกเป็น 4 ประเภท คือ ความหิว ความเจ็บปวด ท้องอืด และต้องการกอด เพื่อช่วยให้พ่อแม่สามารถเข้าใจลูกน้อยได้ดียิ่งขึ้น และไม่ได้จะมาแทนที่สัญชาตญาณของพ่อแม่แต่อย่างใด

อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/news/tech/106880/

 

AI บอกอารมณ์ของหมูได้ด้วยเสียง

นักวิจัยในยุโรปนั้นได้สร้างอัลกอลิทึมที่สามารถรับรู้ได้ถึงอารมรณ์ของหมูจากเสียงของมัน โดย Elodie Briefer, professor at the University of Copenhagen ให้สัมภาษณ์ว่า สุขภาพการเป็นอยู่ของหมูนั้นในปัจจุบันถูกให้ความสำคัญไม่ใช่เฉพาะทางกายภาพเท่านั้นแต่รวมไปถึงทางสุขภาพจิตอีกด้วย เขายังบอกว่ายิ่งคนเลี้ยงหมูนั้นทราบถึงอารณ์มันเร็วเท่าไหร่ก็จะสามารถรับรู้ถึงปัญหาสุขภาพของหมูได้เร็วเท่านั้น ระหว่างการศึกษา Dr.Briefer ได้บอกว่ามนุษย์นั้นสามารถแยกแยะและตีความเสียงของหมูได้ดี แต่ AI นั้นทำได้ยอดเยี่ยมกว่ามาก การวิจัยนั้นได้ถูกทดสอบโดยใช้เสียงของหมูตามอารมณ์ต่างๆของมันตามสถานการณ์ต่างๆเช่น อารมณ์ดีตอนที่ได้รับอาหาร โดยการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจร SoundWel ที่ได้รับการสนับสนุนโดย European Union เพื่อพัฒนาสุขภาพและการเป็นอยู่ของสัตว์ให้ดีขึ้น

อ้างอิง : https://www.nytimes.com/2022/03/09/science/pigs-oinks-grunts.html

 

AI ช่วยวิเคราะห์และดึงข้อมูลอัตโนมัติจากเอกสารการเงินและประกันภัย ได้เร็วและถูกกว่าเดิม

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Loughborough University and Xceptor ได้พัฒนา deep learning model สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่สามารถวิเคราะห์และดึงข้อมูลจำนวนมากจาก computer documents ที่ใช้ในงานภาคการธนาคาร บริการทางการเงิน และการประกันภัย ออกมาได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบนี้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาและโครงสร้างของใบแจ้งหนี้ แบบฟอร์มภาษี และเอกสารแบบดิจิทัลอื่นๆ และจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ได้เร็วยิ่งขึ้น และมีราคาถูกกว่าระบบที่มีใช้ในปัจจุบัน

อ้างอิง : https://techxplore.com/news/2022-03-ai-document-analysis-banking-financial.html

 

งานวิจัยเผย “AI” ช่วยป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจาก COVID-19 ได้

ผลการศึกษาใหม่พบว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยปกป้องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากความเสี่ยงมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างการระบาดใหญ่ของ COVID-19 แต่ปัจจุบันมีบริษัทขนาดเล็กเพียง 1 ใน 4 ที่ใช้แอปเหล่านี้ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin (ARU) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Information Systems Frontiers ได้ทำการสำรวจบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 317 แห่งในลอนดอน การศึกษาพบว่าการใช้แอพที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อธุรกิจ 3.1% ในช่วงการแพร่ระบาด แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่าวิสาหกิจขนาดเล็กที่ใช้แอพพลิเคชั่น AI มีเพียง 26% เพียงเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าธุรกิจขนาดกลางที่มีการใช้ AI มากถึง 70.4%

อ้างอิง : https://techxplore.com/news/2022-03-ai-businesses-covid-.html

 

Microsoft ปิดดีลซื้อบริษัท Nuace บริษัท AI ด้าน Health care ชั้นนำของโลก

Microsoft ได้ออกมากล่าวว่าดีลการซื้อบริษัท Nounce Communication นั้นได้ปิดลงแล้วหลังจากการดำเนินการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและการกำกับดูแล โดยบริษัท Nounce Communication นั้นเป็นบริษัท AI ที่ให้บริการด้าน Health care ชั้นนำของโลกโดยเฉพาะด้าน conversational AI innovations

อ้างอิง : https://news.microsoft.com/2022/03/04/microsoft-completes-acquisition-of-nuance-ushering-in-new-era-of-outcomes-based-ai/

 

Perfect Corp. บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไต้หวันสู่ตลาดหุ้นอเมริกา

Perfect Corp. บริษัทเทคโนโลยี AI และ AR ชั้นนำระดับโลกสัญชาติใต้หวันกำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นอเมริกา (Nasdaq) โดยบริษัทนี้ได้ทำการบรรลุข้อตกลงในการร่วมมือกับบริษัท Provident Acquistion Corp ในการขยายกิจการออกสู่ตลาดโลก โดยการทำข้อตกลงครั้งนี้ทำให้กิจการนี้มีมูลค่าสูงถึง 1.02 พันล้านดอลล่าสหรัฐอเมริกา. Perfect Corp. นั้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ทำให้บริการกับอุตสากรรมความงานและแฟชั่น โดยบริการของ Perfcet นั้นจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของซื้อสินค้าของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 3D facial and hand modeling, AI diagnostics and simulation, AR video consultation, live product try-on หรือบริการ personalized facial attribute recommendations.

อ้างอิง : https://www.businesswire.com/news/home/20220303005377/en/

 

PolyCoder โมเดล AI เขียนโค้ดแบบโอเพนซอร์สตัวแรกของโลก

ปัจจุบันจะมี AI เขียนโค้ดอยู่หลายเจ้า ทั้ง Codex ของ OpenAI และ AlphaCode ของ DeepMind แต่ไม่มี AI ของเจ้าไหนเลยที่เป็นแบบโอเพนซอร์ส นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ในสหรัฐฯ ได้ปล่อยโมเดล AI เขียนโค้ดชื่อ PolyCoder ออกมาเป็นแบบโอเพนซอร์สตัวแรกบน GitHub ตัวโมเดลที่ฝึกสำเร็จรูปมาแลวได้รับการฝึกด้วยข้อมูลโค้ดขนาด 249GB ที่ประกอบไปด้วยภาษาโปรแกรมมิ่ง 12 ภาษา นักวิจัยระบุว่าผลการเขียนโค้ดภาษา C ของ PolyCoder เอาชนะ AI อื่นทั้งหมดได้ รวมทั้ง Codex ของ OpenAI

อ้างอิง : https://www.blognone.com/node/127501

 

“สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล” ศูนย์วิจัย AI ไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล และ อว. เปิดศูนย์วิจัย AI แห่งใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล หรือ MU AI Center” เพื่อขับเคลื่อนการค้นคว้า และวิจัยด้านการแพทย์ โดยมุ่งเน้นที่จีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์ พยาธิวิทยา และรังสีวิทยา ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยแบบ Federated Learning และช่วยให้นักวิจัยสามารถแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลกบนแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยสถาบันฯเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/education/271563

 

“MEMMIFY” โปรแกรม AI สัญชาติไทยรับ รางวัล จาก วช.

“เมมมิฟาย” (Memmify) โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Memmify เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน เพียงผู้ใช้จดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสมือนจดบันทึกทั่วไป ส่วนที่เหลือโปรแกรมจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ โดยทำงานร่วมกับ API ของ AI FOR THAI เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในประเทศไทย

อ้างอิง : https://mgronline.com/science/detail/9650000020813

—————————————————————————————-

ทั้งหมดเป็นข่าวที่น่าสนใจใน 2 – 9 มีนาคม 2565 พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ : )

หากมีข้อสงสัย ติชมสามารถ ติดตามและสอบถามได้ที่
 : AIไทยสามารถ โดย AI for all Thailand เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก