SMART Agricultural Robot Contest 2020

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020 (SMART Agricultural Robot Contest) https://www.nxpo.or.th/B/765/

1.กำหนดการและกติกา (ในช่วงเปิดรับสมัคร ยินดีรับ comment ผ่าน inbox เพื่อปรับปรุงกติกา) https://tinyurl.com/y98edflo

2.ใบสมัคร (เพื่อสะดวกในการจับฉลาก ถ้าเกิดว่าจำนวนผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุน มีเกินจำนวนที่ต้องการต่อประเภทการแข่งขัน) (สมัครง่าย ๆ แต่งานยาก แต่จะมีคนคอยช่วยให้คำแนะนำ ออกแบบตามสมควรแก่เหตุตามงบประมาณ เน้น idea แต่ใช้งานจริงได้ในระดับนึง เพื่อเตรียมไปขอทุนวิจัยทำจริงจังเมื่อจบการแข่งขัน) การจับฉลาก จะ live สด ออก fanpage การแข่งขัน
(pdf)
https://tinyurl.com/ybucor9n
(docx)
https://tinyurl.com/y7u2wfa8

ส่งมาที่ email: [email protected] และ inbox ส่งข้อความ ขอ 2 ที่ กันพลาดครับ และการส่งผ่าน inbox จะได้สะดวกในการแจ้งแก้ไขหรือโต้ตอบคำถามได้ทันที (ถ้า email อย่างเดียว จะมีปัญหาต่อการสื่อสารมาก แต่ email ก็มีข้อดีคือเหมาะกับการเก็บเอกสารมาก)

แนะนำว่า
ส่วนมากปัญหาที่เจอ
* ขอให้ใช้รูปบัตรนิสิต นักศึกษา  ถ้าใช้บัตรประชาชน ก็ต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้ ที่ระบุว่าเขาเป็น นิสิต นักศึกษา ครับ เช่น บัตรห้องสมุด หรือ link ไปยัง web ของคณะ สถาบัน ที่ระบุว่าเป็นนิสิต นักศึกษา หรือ link ไปที่การลงทะเบียนเรียนวิชา อะไรทำนองนี้ 
(และก่อนจะส่งมอบทุนสนับสนุน ก็ต้องใช้เอกสารรับรองจากสถาบัน มารับรองทีมทั้ง PACK อย่างเป็นทางการ  และก็ถ่ายคลิบแนะนำตัว พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารของสถาบัน อันนี้เอาไว้ค่อยทำ ตอนที่ผ่านขั้นตอนเอกสาร proposal แล้ว จะมีเอกสารตัวอย่างการแต่งตั้งทีมอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมการแข่งขันและรับเงินสนับสนุนทีมจากสถาบัน อีกครั้งครับ)
*บัตรอาจารย์หรือครู ก็ทำเช่นกัน
ปิดรับสมัคร ช่วงที่ 1=วันที่ 7 ต.ค.2563 
ปิดรับสมัคร ช่วงที่ 2=วันที่ 14 ต.ค.2563 
ปิดรับสมัคร ช่วงที่ 3=วันที่ 21 ต.ค.2563 
จนกว่าจะได้ทีมผู้สมัครครบทุกประเภท รวมจำนวน 50 ทีม

รายชื่อ ใบสมัคร ช่วงที่ 1 (จะปิดรับ 7 ต.ค.63)
https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2020/posts/175868787491491

3.แบบฟอร์ม Proposal (หลังทราบผลการรับสมัคร)
(pdf)
https://tinyurl.com/ybhsdyyy
(docx)
https://tinyurl.com/y8h3vw2b
การเขียนใบเสร็จรับเงิน ออกในนาม ตามนี้
https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2020/photos/a.188697232875313/188700306208339

(มีคำถามเพิ่มเติม ส่งข้อความ inbox ผ่าน fanpage นี้ได้ครับ)

โครงการภายใต้ AI FOR ALL
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020
https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2020/

รับสมัคร 50 ทีม ๆ ละ >=10 คน เงินสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท รวมมูลค่า 5,000,000 บาท
ชิงรางวัล มูลค่า 2,000,000 บาท

ได้สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นหุ่นยนต์การเกษตร จำนวน 11 ประเภท ได้แก่
1.หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช
2.หุ่นยนต์อารักขาพืช
3.หุ่นยนต์ปลูกพืช
4.หุ่นยนต์เก็บเกี่ยว
5.Phenotype robot
6.หุ่นยนต์ปรับระดับพื้นแปลงเกษตร
7.หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างดิน ตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง ค่าธาตุอาหารและค่าความกรดด่างในดิน
8.หุ่นยนต์ตรวจวัดสารตกค้างหรือสารสำคัญในพืชผักผลไม้
9.หุ่นยนต์กรีดยาง
10.หุ่นยนต์คัดแยกผลผลิตทางการเกษตร
11.หุ่นยนต์สีกะเทาะเปลือก , ปลอกเปลือก , แกะเปลือก , คว้านเมล็ด

ส่วนอันนี้ เป็นตัวอย่างของเมื่อปี 2018 หุ่นยนต์เก็บมะม่วงแยกสุกดิบ
https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2018
แต่มาปีนี้ รอเสียเวลาชักช้าไม่ได้ จะได้ตามเทคโนโลยีได้ทันหรือตอบสนองต่อความต้องการของภาคการเกษตร (แต่มีเงื่อนไขต้องเป็น หุ่นยนต์ และใช้ AI สำหรับเกษตรอุตสาหกรรม และ เครื่องมือแบบง่าย ๆ ราคาถูก สำหรับเกษตรกรรายย่อย ทำคู่ขนาน 2 แนวทาง ) ก็เลยจัดไป 11 การแข่งขัน ออกแนวประกวดสิ่งประดิษฐ์มากกว่าการแข่งขัน และคิดเผื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่แน่นอน คือเป็นแบบ online ให้มากที่สุด

ส่วนอันนี้ เป็นเอกสาร (power point) ที่นำเสนอขอทุนสนับสนุน การแข่งขันในปีนี้ เพื่อทุกท่านจะได้เข้าใจภาพรวม ที่มาที่ไป (power point ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย และเครือข่าย ฯลฯ)
ภายใต้โครงการ AI FOR ALL
โดยมีของเราเป็น กลุ่มที่ 5 คือ หุ่นยนต์การเกษตร (ขอตัดมาแสดงเฉพาะส่วนนี้) แบบจัดเต็ม 11 modules การแข่งขันด้านหุ่นยนต์การเกษตร
เน้นการพัฒนา นวัตกร นักประดิษฐ์ ด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรกรรม และมีแผนระยะยาว 3 ปี ในการส่งเสริมการนำ AI ไปใฃ้ อย่างยั่งยืน
(กำหนดการต่าง ๆ ในเอกสารนี้ รวมถึงงบประมาณ ไม่ตรงกับปัจจุบัน เพราะตอนขอทุน ยังไม่เกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เราต้องปรับแผน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า)
เรื่อง AI มีการอบรมตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นสูง โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (พอดีกำลังรอ web ของ โครงการ AI FOR ALL ที่เป็นโครงการหลัก น่าจะทำเสร็จใน 2-3 วันข้างหน้า)
https://tinyurl.com/y9wzddsn

จากการประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (และอาจมีสภาอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย)
พวกเรากำลังเตรียมโครงการแข่งขันจักรกลในภาคอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การแปรรูปในระดับวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร(เป็นช่วงกลางน้ำ หลังจากที่พวกเราเปิดตัวการแข่งขันหุ่นยนต์การเกษตรช่วงต้นน้ำไปแล้ว) โดยทีมผู้สมัครจะต้องประกบคู่กับวิสาหกิจชุมชน ทำโจทย์ตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร แต่ต้องหาทางทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือกระบวนการใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีกว่าเก่า ถ้าเป็นระบบอัตโนมัติได้ยิ่งดี คาดว่า จะกระจายทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ทีม (ที่ได้ทุนสนับสนุน คือก็ต้องคัดเลือกให้เหลือ 1 ทีมต่อ 1 จังหวัด อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะได้งบประมาณมาแค่ไหนนะครับ)
ยังไงฝากเตรียม ๆ ทีม เตรียมลงพื้นที่หาคู่วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ก็ได้ เตรียมไว้ได้เลยนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นงบประมาณปี 64 ก็อีกซัก 2-3 เดือน จะแจ้งข่าวการเปิดตัวให้ครับ ฝากทุกสถาบันเตรียมกำลังคนให้พร้อมครับ งบการแข่งขันในอนาคตต่อไปส่วนใหญ่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และเป็นแผนระยะยาวเชื่อมกันทั้งระบบของการพัฒนาคน เพื่อไปพัฒนาประเทศครับ (ขอใช้กระทู้นี้ ปชส. เพราะคนแชร์กันเยอะดีครับ)

ทีมที่ส่ง proposal + clip
https://tinyurl.com/y6ngfwko

กรุณาออกใบเสร็จรับเงิน ในนามนี้
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
เลขผู้เสียภาษี 0-9940-00159-38-2
https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2020/photos/a.188697232875313/188700306208339

อบรม AI & Machine Vision (30ต.ค.63)
https://www.facebook.com/watch/102488168162887/722234305042552

ตัวอย่างใบเสร็จ ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2020/posts/195570595521310เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก